Az IPA, azaz az iparűzési adó a helyi önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói tevékenység után fizetendő adó.

2019.02.15. fontos határidő a kisadózók (kata-adózók) számára, hiszen eddig a napig választhatják az évi maximum 50 ezer forintos iparűzési adót, azaz a tételes adót.

A Kata-adózó (egyéni vállalkozó, egyéni cég, Kkt és Bt) vállalkozás három módszert is választhat az iparűzési adója megállapításához.
Nézzük, pontosan melyek ezek:

1. Hagyományos megállapítás: ebben az esetben a nettó árbevétel csökkenthető az anyagköltség, az alvállalkozói teljesítések, a közvetített szolgáltatások és az eladott áruk beszerzési értékével.
Kisadózó esetében, nettó árbevételének minősül minden kisadózói bevétel, nem csak a tevékenység ellenértéke, hanem bármely jogcímen és bármely formában a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben megszerzett vagyoni érték is.
A Katás vállalkozás a költségeit nem köteles nyilvántartani, azonban a hagyományos módszer választása esetén mégis köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből a felmerült anyagköltség, alvállalkozói díjak és egyéb fentebb nevezett csökkentő tételek összege ellenőrizhetően és hitelt erdemlően megállapítható.

2. Egyszerűsített megállapítás: ebben az esetben a nettó árbevételének 80%-a után kell az adót megfizetnie. Nettó árbevételként ebben az esetben is valamennyi kisadózói bevételét figyelembe kell vennie. Ezen módszer választását nem kell külön bejelentenie az adóhatósághoz, elegendő, ha ilyen módon számolja ki adóját a bevallásban.

3. Tételes megállapítás: ennél a módszernél az adó alapja 2,5 millió forint, függetlenül az árbevétel összegétől. Ebben az esetben az adó 0- 50.000 Ft évente. (2.5 millió alap szorozva 0-2%-kal), mely kettő részletben esedékes, azaz max. 2 x 25.000 Ft-ot kell befizetni, szeptember 15-én és március 15-én. Amennyiben a tevékenységet év közben kezdi a vállalkozó, vagy év közben a Kata fizetésére nem kötelezett, akkor a 2,5 millió forint naptári nappal arányosított része után kell csak az adót megfizetni.
Fontos szabály, hogy ezen módszer választását be kell jelentenie az adóhatóságnak a Kata hatálya alá való bejelentkezést követő 45 napon belül, illetve február 15-éig, amennyiben már a korábbi években is a Kata alanya volt.
Szintén lényeges, hogy ha több önkormányzat területén is folytat tevékenységet a Kata alanya, akkor a 2,5 milliós adóalapot önkormányzatoként kell figyelembe venni.
Ugyanakkor van a vállalkozónak arra is lehetősége, hogy az egyik önkormányzat területén a tételes 2,5 milliós adóalap alapján fizessen adót, míg a többi önkormányzat területén a hagyományos módszerrel állapítsa meg az adó alapját.